สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำบุญขึ้นปีใหม่

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561  เวลา 08.00 น. – 13.00 น ได้นำนักศึกษาพร้อมคณะอาจารย์ไปร่วม ถวายอาหาร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ ที่บริเวณวัดภูธรอุทิศสิทธาราม ตำบล ขุนทะเล อำเภอ

Read more

อบรม Basic Network

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ พัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพื้นฐานของระบบเครือข่าย ” Basic Network “ ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี Mr.Prommast Namkot (อ.มาส) 

Read more

อบรม Oracle Database 12c

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการข้อมูล “Oracle Database 12c: Database Administration Fundamentals for DBA and Developer” ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more